Zadania i kompetencje PINB


   Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, do zadań organów nadzoru budowlanego należy:
- kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego,
- kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej,
- badanie przyczyn powstania katastrof budowlanych,współdziałanie z organami
  kontroli państwowej.

  Kompetencje organu nadzoru budowlanego, jakim jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, sprowadzają się w zasadzie do działań z zakresu inspekcji i kontroli tak w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego, jak i utrzymania obiektów budowlanych.
   Wykonywanie zadań i kompetencji przez powiatowego inspektora, wynikających ze sprawowania przez niego funkcji organu nadzoru budowlanego pierwszej instancji, zapewnia kierowany przez niego inspektorat.

  Do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jako organu nadzoru budowlanego pierwszej instancji należą wyłącznie zadania i kompetencje określone w art. 83 ust 1 Prawa budowlanego, tj.:
- przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
  na które jest wymagane pozwolenie na budowę i zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29
  ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub zgłoszenie przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b
  ustawy Prawo budowlane,
- kontrola budów w zakresie:
  a) zgodności wykonywanych robót budowlanych z zatwierdzonym projektem
      budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę oraz z
      przepisami prawa budowlanego,
  b) stosowania na budowach wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i
      stosowania w budownictwie,
- samowole budowlane (budowa, rozbiórka, wykonywanie robót budowlanych,
  zmiana sposobu użytkowania bez zgłoszenia właściwemu organowi) – ich likwidacja i
  legalizacja,
- wstrzymywanie robót budowlanych wykonywanych bez pozwolenia na budowę lub
  niezgodnie z pozwoleniem bądź przepisami,
- nakaz wykonania określonych czynności przez inwestora w celu zalegalizowania
  robót budowlanych, pozwolenie na wznowienie wstrzymanych robót, ale także nakaz
  rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części w razie niepodporządkowania się
  wcześniej wydanym nakazom,
- przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy obiektów budowlanych, na które
  jest wymagane pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29
  ust. 1 pkt 1a i 19a,
- wydawanie decyzji na użytkowanie obiektów budowlanych, dla których jest to wymagane,
- przeprowadzanie kontroli obowiązkowych zakończonych budów obiektów budowlanych,
- kontrola utrzymania obiektów budowlanych,
- nakaz usunięcia stwierdzonych w obiekcie budowlanym nieprawidłowości,
- nakaz rozbiórki obiektu nieużytkowanego lub niewykończonego i nienadającego się
  do odbudowy, remontu lub wykończenia,
- nakaz opróżnienia budynku grożącego bezpośrednio zawaleniem bądź usunięcia
  istniejącego w obiekcie budowlanym zagrożenia,
- przyjęcie zawiadomienia o stanie zagrożenia w obiekcie budowlanym,
- badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych,
- prowadzenie postępowań wyjaśniających i składanie wniosków o ukaranie z tytułu
  odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,
- współdziałanie z organami administracji architektoniczno-budowlanej,
- współpraca z innymi organami z terenu powiatu.
 
   Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego lub osoby działające z jego upoważnienia,    realizując swoje obowiązki mają prawo:
- wstępu do obiektu budowlanego a także na teren budowy czy zakładu pracy,
- żądania od uczestników procesu budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu  
  budowlanego, informacji lub udostępnienia dokumentów związanych z prowadzeniem
  robót, przekazywaniem obiektu budowlanego do użytkowania, utrzymaniem i
  użytkowaniem obiektu budowlanego, świadczących o dopuszczeniu wyrobu
  budowlanego do obrotu albo jednostkowego zastosowania w budownictwie.

Wytworzył: Adam Mueller (13 lutego 2009)
Opublikował: Adam Mueller (13 lutego 2009, 08:17:44)

Ostatnia zmiana: Danuta Szypryt (27 stycznia 2016, 14:49:52)
Zmieniono: zmiana dotyczy uszczegółowienia zakresu zadań PINB

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12843

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij